Превенция и профилактика на проблеми, свързни с опорно-двигателния апрат при децата, хиподинамията и наднорменото тегло
Децата са бъдещето на нашата нация и най-значимото обществено богатство. Наше задължение е да помогнем да бъдат защитени от негативите, които съвременните условия на живот и технологичен напредък пораждат в ежедневието на подрастващото поколение. Намаляването на физическата и двигателна активност при децата е постоянна тенденция и води до здравни проблеми още в началните училищни класове. Всички желаем децата ни да имат добре развита фигура и правилна стойка. Това се постига чрез изграждане на правилни навици от най-ранна възраст, но и чрез повишаване на здравната култура на тези, които носят пряка отговорност за детското здраве - родители, учители и управляващите здравните политики. Неправилното телодържане (стойка) е сериозен фактор за деформациите на гръбначния стълб. Ако отклонението на гръбначния стълб от нормалната му форма и функции продължи по-дълъг период и особено в процеса на растеж, то може да премине в постоянно гръбначно изкривяване. Неблагоприятните последствия от гръбначните изкривявания са многопосочни и засягат дихателната и сърдечносъдовата система, което от своя страна нарушава развитието на нервната система. Натрупването на тези фактори води до здравни проблеми. Превенцията на гръбначните изкривявания е наложителна и е необходимо да се разработват и прилагат ефикасни рехабилитационни подходи, средства и методи за профилактика, ранна диагностика и лечение още от ранна детска възраст. ЕТАПИ Първи етап включва скрининг на 536 ученика от първи до четвърти клас на СУ "Свети Никола", Стара Загора. Скрининга включва диагностика чрез отчитане на антропометричните показатели на децата: ръст, тегло, измерване на плоскостъпие и деформации на гръбначен стълб и гръден кош. Втори етап - анализ на резултатите. Групиране на учениците според вида на констатираните проблеми. Тези с констатирани плоскостъпие и нарушение в стойката ще преминат допълнителни изследвния със специализирана апаратура - "Система за постурален анализ GPS400" в Медицински колеж за картотекиране и прецизна диагностика и определане степента на нарушенията в стойката и ходилото. Трети етап включва разделянето на децата на групи според вида и тежестта на констатирания проблем. За тези с наднормено тегло ще се изработят информационни материали и методически указания за здравословно хранене, двигателен режи и спорт. За децата с деформации на гръбначен стълб и гръден кош ще се организира и проведе специализирана гимнастика по групи. На децата с плоскостъпие ще се проведе специализирана гимнастика за ходилата и ще се насочат за предписване на ортопедични обувки и подметки. За всики групи ще се изработят информационни материали за учениците и родителите. Разработка на подходяща информационна кампания, изготвяне на информационна страница в интернет социалната мрежа "Facebook" с подробна информация относно проблемите свързани с опорно-двигателния апарат, хиподинамията и наднорменото тегло при децата, превенция, профилактика и лчение. Планирани зони за разпространение са училищата, родителите и кабинетите на личните лекари. Уедрен бюджет на проекта: Разходи за пособия и уреди за рехабилитация - 5484.36 лв. Разходи за допълнителни апарати и уреди и консумативи за измерване, диагностика и отчитане - 1410 лв. Разходи за информационни и методически материали, информационна кампания, статистика и логистика- 5920 лв. Разходи за организация - 5500 лв. ОБЩО: 18314.36 лв. Продължението на проекта ще е в посока на учредяване на постоянно действаща медицинска и информационна структура - кабинет, специализиран в описаните проблеми.

Период за осъществяване на проекта
2016-2017г

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
Клубен бюджет за проекти, акции за набиране на средства

Сума на проекта
18314.36