Дистриктен грант DG1614 Подкрепа за специалните деца от Помощно училище „Любен Каравелов”, Стара Загора
С поредния си проект Ротари клуб Стара Загора показа устойчивост в работата си свързана с развитието и здравето на децата от Града на липите. Клубът с 23 годишна история и неизменния му партньор Ротаракт клуб Стара Загора станаха реципиенти по дистриктен грант DG1614 Подкрепа за специалните деца от Помощно училище „Любен Каравелов”, Стара Загора. Със сумата от 3110 щатски долара бяха закупени, инсталирани и въведени в експлоатация 29 специализирани уреда, които ще подпомогнат ежедневните дейности в училището. В резултат на това, възпитаниците на учебното заведение ще имат достъп до уреди, близки до оптималните, които да им осигурят последователни и адаптирани грижи. Постигнатите резултат ще подпомогнат засегнатите групи да реализират напредък по отношение на техните сетивни, двигателно-опорни и ментални показатели. По този начин ще бъде улеснен процеса на тяхната трудова интеграция и социално приобщаване към местната общност, което е от изключителна важност за конкретните целеви групи и начин за постигане на устойчивост на лечението им. Оборудването беше предадено в ръцете на екипа на училището на 10 юни 2017. За децата се проведе специален детски празник с много игри и забавни моменти, а накрая всеки получи и подарък. Присъствалите на празника членове на Ротари и Ротаракт за пореден път се убедиха добрата работа на специалистите в училището и в това, че уредите ще бъдат използвани по най-оптималния начин. В допълнение, училището е практическа база на Тракийски университет и формира бъдещи специалисти по специална педагогика и социални дейности. Обучението им с модерни инструменти и напредничава методология на работа, ще им позволи да бъдат по-конкурентни на пазара на труда след завършването им. Не на последно място, реализираният грант показва последователност в работата на Ротари клуб Стара Загора за развитие на местната общност и положителен имидж на Ротари Интернешънъл.

Период за осъществяване на проекта
Ноември 2016-Юни 2017

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Стара Загора, Ротаракт клуб Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
Фондация Ротари, Ротари клуб Стара Загора, Ротаракт клуб Стара Загора

Сума на проекта
3110 USD