ПРЕВЕНЦИЯ НА АМБЛИОПИЯ - Профилактични очни прегледи на деца в предучилищна и училищна възраст
Проект на Ротари клуб „София Триадица” 2017-2018 г. I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АМБЛИОПИЯТА: Амблиопията е едностранно или двустранно намаляване на зрителната острота, причинено от потискане на нормалното зрение или разстройство на бинокулярното взаимодействие. Това състояние на намалено зрение се среща при деца в най-ранна възраст и резултатът от него е влошено качество на живот. В по-голяма част от случаите заболяването не е свързано с видими аномалии, които да индикират за наличието на проблем. Амблиопията не би могла да бъде открита при физически преглед. В повечето случаи е обратима след навременна терапия. От амблиопия страдат средно 9% от децата в предучилищна възраст в България. За сравнение, този процент в другите развити европейски страни е двойно по-малък. Основната причина за големия процент заболеваемост в България е липсата на информираност и инициативи по ранно своевременно диагностициране. II. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  Да се проведе скринингово изследване под формата на профилактични очни прегледи на деца в предучилищна и училищна възраст;  Да се извърши ранна диагностика, което да способства за навременно лечение на деца с амблиопия. Това ще предостави шанс на всяко дете с амблиопия да бъде излекувано, да води пълноценен начин на живот и да избира социално значими професии, които изискват двуочно стерео зрение (скулптор, архитект, художник, пилот на самолет, хирург, професионален шофьор и много други);  Да бъде закупен и дарен детски афторефрактометър – апарат, чрез който да бъдат осъществени профилактични очни прегледи на деца. Предимства на апарата: точни и прецизни скринингови изследвания на голяма група деца за кратко време с висока диагностична стойност; мобилност на апарата, която позволява да се провеждат прегледи, както в очното отделение на Първа МБАЛ-София, така и в детските градини на територията на Район Триадица и на цялата територия на град София. III. ЗНАЧИМОСТ НА ПРОЕКТА:  Подготовката и провеждането на проекта е в съответствие с един от основните приоритети на Ротари като хуманна организация – майчино и детско здраве;  Проектът ще постави началото на изграждане на национална скринингова програма в България за профилактични очни прегледи на деца в предучилищна и училищна възраст;  Провеждането му ще подобри статистиката за състоянието на зрителната острота при децата и ще допринесе за въвеждането на съответни периодични прегледи с цел предотвратяване на по-сериозни проблеми със зрението им. IV. ОБХВАТ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА:  Очното отделение на Първа МБАЛ – София с МОЛ на Първа МБАЛ-София Доц.Димитров ще проведе профилактични прегледи с необходимата апаратура на всички деца, посещаващи детски градини на територията на Район Триадица, град София (8 детски градини – 1 837 деца);  Проектът ще постави началото на програма, която постепенно да обхване останалите райони на територията на град София;  Лечението на диагностицирана амблиопия се поема от НЗОК, но за да бъде извършено успешно е необходимо правилна и своевременна диагностика; Ротари клуб София Триадица и висококвалифицираният екип от лекари в очното отделение на Първа МБАЛ-София ще направят възможна реализацията на този проект днес и ще се погрижат за неговото устойчиво развитие. Считаме, че с изпълнението на този проект ще допринесем за предотвратяване на сериозни офталмологични проблеми при деца в предучилищна и училищна възраст и ще способства за правилното и пълноценно им развитие и професионалната им реализация.

Период за осъществяване на проекта
2017-2018

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб „София Триадица”

Сума на проекта
22 835 лв.