Проект за намаляване на жертвите по пътищата
Кратък отчет за развитие на проект „Дай път на Живота!“ Защо започнахме тази кампания? Бяхме ужасени от тъжната статистика за броя убити и ранени по пътищата на България. От 2012 година убитите по пътищата на България отново започнаха да се увеличават и достигат над 700 на година. Според Европейската комисия през 2017 г. България се нарежда на първо място сред страните в Европейския съюз по брой на смъртни случаи на глава от населението вследствие на пътно транспортни произшествия. В Норвегия загиналите при пътнотранспортни произшествия са 23-ма на един милион души, в Швеция - 27, във Великобритания - 29, в Швейцария - 31, в Хърватия - 82, в Латвия - 95, в Румъния - 95, в България - 98. През годините 2017 и 2018 имаме известно намаление, но сумарно убити и ранени са над 9500 души. Държавата ни губи повече от три милиарда лева годишно. В началото 2016 година започнахме проучвателна работа по проекта за намаляване на смъртността и ранените по пътищата в РБ. Проведохме среща с представители на отдел „Пътна полиция“ към ГДНП – МВР и получихме техния доклад и анализ за автопроизшествията в България. Назначихме и г-жа Мария Андрушко да работи по проучване, свързано с причините за големия брой жертви и ранени при автопроизшествия, както и да проучи опита на други страни за превенция на тези проблеми. Проучихме следните материали: - Справка за безопасността по пътищата за периода 01.01.2015 г. до 31.07.2015 год. на КАТ – актуализирана за 2016, 2017 г. - “Improving the effectiveness of road safety campaigns: Current and new practices” на SWOV Institute for Road Safety Research, The Netherlands Delft University of Technology, The Netherlands - “Understanding the Psychology of Risky Driving Behaviour: Results of a National Survey”, RSA Annual Road Safety lecture, October 10th 2011, Kiran Sarma PhD, Rachel Carey, School of Psychology NUI Galway, Yaw Bimph PhD, Road Statistician Authority - DELHOMME, P (1999) Evaluation of Road Safety Media Campaigns. Deliverable 4. GADGET project. European Commission/INRETS, France - DELHOMME, P (2002) Some Criteria for Running Successful Campaigns. PRI Road Safety Forum 2002. PRI. Lisbon. - Global Road Safety Partnership: Campaignes - Principles of Driving Psychology, Dr. Leon James, 1997. Updated 2012 - The Effectiveness of a Peer Lead Smart Driving Campaign on High School’s students Driving Habits,Trauma Services Department, Hennepin County Medical Center, Minneapolis, Minnesota 55415, USA. - Road Safety Annual Report 2017, OECD , IRTAD, ITF - ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ 2018 Яблена Иванова Христова психолог, главен експерт, Институт по психология-МВР Въз основа на проучването установихме кои са основните причини за лошата статистика в РБ: лоши пътни условия, употреба на алкохол, невнимателно поведение на пешеходци, липса на толерантно и наличие на агресивно поведение на пътя, ниска квалификация на младите шофьори и лоша преценка на собствените възможности. Установихме, че по последните причини не се работи. Най-голям дял имат катастрофите с превозни средства. Проучването установи, че 73% от тези нарушители съзнателно нарушават правилата за движение на пътя. Това са млади шофьори с опит до шест години. Определихме целевите групи, млади хора от 16 до 25 години и деца 9 до 12 години. Проучването на международният опит показа, че въздействие с най-голям ефект върху тях става чрез интерактивно обучение при онагледяване с филмови материали. За изпълннеието на основната цел, която е намаляване броя на жертвите и ранените по пътищата на Република България определихме следните дейностти:  Провеждане на експертна, иновативна и устойчива кампания;  Разработване на нови интерактивни програми за обучение на целевите групи;  Провеждане на обучение на обучители, училищни педагогически съветници и учители за работа с целевите групи;  Провеждане на обучение на целевите групи с разработените програми, като се включат в часовете по пътна безопастност от 3 до 5 и от 8 до 12 клас;  Интегриране на разработените интерактивни обучителните тренинги в националната образователна програма за 2019-2020 год.;  Предоставяне на интерактивната образователна програма на автошколите и унверситетите;  При проявен интерес, адаптиране на разработените учебни програми и за страни от региона. След като установихме проблема започнахме създаване на подходяща организация. Основатели на проекта са Ротари клубовете от София (РК). Изпратихме информация за проекта, предложение за неговото управление и развитие до ДГ Митко Димитров. На 09.03.2016 г. получихме писмото му за подкрепа на проекта и потвърждение на нашето предложение за управление. В писмото отговорни за развитието на проекта бяха посочени АДГ Евгени Макавеев и тогава АДГ Христо Михайловски. На среща на президентите, състояла се на 28.04.2016 г., Проекта за намаляване на жертвите и ранените по пътищата на Република България беше избран и одобрен за финансиране. Бе решено всички РК от София да изпратят свой представител в Комисия, която да управлява проекта. Взето бе решение да се открие отделна банкова сметка, която се управлява заедно от трима Ротарианци. Официално работата по проекта започна на първата среща, проведена на 18.04.2017 г. Тогава бяха приети вътрешни правила и процедури за работа по проекта. Проектът се управлява от 15 членове от Софийските клубове. Те представляват КОМИСИЯ за управление на Проекта за намаляване на жертвите и ранените по пътищата на РБ. Открита е отделна банкова сметка за управление на средствата по проекта. С банковата сметка оперират заедно трима членове на РК, предложени от президентите по това време. Съгласно проучването и за изпълнение на поставените цели бе подписан договор с Института по психология на МВР. Те имат права да издават сертификат на обучените за работа в учебни заведения. Съгласно договора Институтът разработи безплатно три обучителни ръководства, а именно Ръководство за обучение на обучители и Ръководства за обучение на целеви групи 16-18 и 9-12 години. Екип от НБУ Проф. Антони Славински, доц. Васил Гарнизов, Проф. Людмил Христов, Проф. Иво Драганов, Проф. Анри Кулев, реж. Борислава Димова участваха в организирането и изработването на четири кратки филма. Има заснет материал в Софийския затвор за още три кратки филма. Отделно използвахме материалите за популяризиране на проекта и Ротари движението. Кратките филми се излъчиха по БНТ. Бяха създадени аудио клипове, които БНР и Дарик излъчиха. Изработихме два банера с логото на проекта и Ротари. На всички материали, като ръководства, програми, присъствени листа, карта за обратна връзка и сертификати за завършено обучение присъства логото на Ротари. Промотиране на кампанията чрез участие на Хр. Михайловски и гл. експерт психолог Яблена Христова в предаването „Кой говори“ Дарик радио, „Хора, пътища, автомобили“ по програма „Хоризонт“ на БНР, предаването „Нашият ден“ на програма „Христо Ботев“ на БНР, проф. Анри Кулев в „100% будни“ по БНТ. Михайловски бе поканен за презентация на проекта по време на Четвъртата годишна конференция на Българска браншова асоциация Пътна безопасност 19-20 април 2018, гр. Хисаря и на Образователен Форум 27 юни 2018, гр. София. С цел успешното развитие на проекта той бе представен на институции и организации, които привлякохме като партньори на проекта и такива, които го подкрепят. Това са МВР, Отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“-МВР, Институт по Психология на МВР, МОН, Мин. на правосъдието. Подписахме споразумение с БНТ и БНР и с организации, като Нов Български Университет и Национален Младежки Форум. Получихме подкрепата и на Дарик Радио. Имаме подкрепата на СБА, Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност, Българска Асоциация на Пострадали при Катастрофи, Асоциация на преподавателите по авто-мото подготовка. Бяха привлечени и известни българи, като Диляна Попова и Цветана Манева, Никола Стоянов, Катя Стратиева и Йордан Тодоров. Подписахме множество договори, преминахме през необходимите административни разрешения за изработване на необходимите образователни и филмови материали и със съвместни усилия достигнахме етапа на разпространение и приложение на образователната ни кампания. При изработването на слоган, лого и при организиране ПР кампанията на проекта срещнахме не малко трудности. Кръстихме кампанията „Дай Път на Живота“. Логото бе изработено от водещ български плакатист. В момента има нужда от допълнителен ресурс в ПР областта. С помощта на Даниел Маринов от РК Велико Търново, който дари лично 500 лв. и младите приятели Георги Йосифов, от Ротаракт София бе изработена уебстраница www.daipat.bg. Негов екип разработи и нова визия за слайдовете на представянето. Официално откриването на кампанията бе във Вторник, 29 май, 18,30 часа в Софийската градска художествена галерия. Присъстваха ротарианци от Софийските клубове, а ПДГ Калчо Хинов приветства събралите се от името на Дистрикт 2482. Също така, присъстваха зам. министри, зам. председател на Комисията по Транспорт към НС, председатели на сдружения и организации. Откриването бе отразено от БНТ. На 26.06.2018 година проведох среща с г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на Българските Учители (СБУ). СБУ станаха институционален партньор на проект „Дай път на живота“. Отговорник за връзката със СБУ и обучението на обучители е Зинаида Ганчева, Президент, РК София-Възраждане. Работим в две посоки по организиране на обучение на обучители – основно педагогически съветници и учители от таргетираните градове. На последващи срещи бе уговорено да организираме два обучителни семинара „обучение на обучители“ воден от психолози на ИП на МВР. На 7-8 ноември 2018 г. в Кюстендил, 21-22 ноември 2018 г. в Стара Загора и на 18-19.03.2019 г. във Велико Търново проведохме обученията, на които участваха над 80 учители и педагогически съветници от градовете София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Симитли, Кресна, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Ямбол, Велико Търново, Габрово, Севлиево, Плевен и Елена. Започна и организация по привличане на ротарианци за обучители по две причини. Едната е приемственост и ангажираност на приятелите, а другата е, че предполагам са изградени контакти от РК и училищата по места, което улеснява работата и заздравява създадените контакти. Като резултат от започване на обучението много РК от страната се включват в проекта. В началото месец октомври започна подготовка на конкурс за плакат на тема „Дай път на живота“. Ще бъдат поканени трите художествени гимназии от София, гимназията в Казанлък и художествените академии от София и Велико Търново. Проведени са разговори с професори от академиите и директори на гимназии. Идеята е да направим изложба от около 50 номинирани плаката в центъра на София, на която да наградим победителите. Тази изложба ще се представя в различни училища на страната със съответна кампания. Пламен Лазаров от Ротари Интернешънъл ще участва при организиране на събитието. След среща с маркетинг мениджър на „Българска автомобилна индустрия“ получихме потвърждение за участие в проекта. „С този имейл бих искала още веднъж да Ви благодаря за предоставената възможност да си партнираме в образователната кампания за намаляване броя на жертвите на пътя „Дай път на живота“. За нас е огромна чест, че избрахте именно „Българска автомобилна индустрия“ за Ваш партньор по този проект, който е от огромно значение за общността. Потвърждавам желанието ни да подкрепим инициативата, както и да допринесем за нейното популяризиране.“ На осмото издание конкурса на фондация „Годишни награди за пътна безопасност“, което се състоя през януари 2019 година, образователната кампания „Дай път на живота!“ получи голямо признание. От близо седемдесет номинирани проекта, първа награда за инициатива, подета и реализирана от неправителствена организация, бе присъдена на образователната кампания „Дай път на живота!“ на Ротари-София. Отличието бе връчено на Христо Михайловски, ръководител на кампанията, от г-жа Василики Данели – президент на Международния институт за пътна безопасност. Започна и работа по проучване на условията за внедряване на някои от най-успешните платформи за използване на интерактивни дъски. В момента в създадените ръководства се използват интерактивни модели на обучение, като се моделират жизнени ситуации, използват се ролеви игри и съвместно се решава даден проблем. Съвместно с помощта на РК от дистрикта ще разработим удобна платформа за обучение по създадените ръководства. Данните от нашето проучване сочат, че намаляването на броя на жертвите и ранените по пътищата е глобален проблем. Той е особено остър в Югоизточна Европа. Затова заедно с Национален Младежки Форум започнахме работа за адаптация и внедряване на нашата кампания в Румъния. Приятели, досега свършихме не малко работа. При успешното стартиране на проекта привлякохме множество партньори на кампанията: Министерство на вътрешите работи Отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ Министерство на образованието и науката Синдикат на българските учители Нов български университет Съюз на българските автомобилисти Национален младежки форум Българско национално Радио Дарик радио Българска национална телевизия Ползите за ротари движението и конкретно за Дистрикт 2482 са не малко на брой. Кампанията 'Дай път на живота!' осигурява прекрасната възможност за съвместна работа на Ротари с държавни и общински институции, което допринася за позитивно позициониране на Дистрикт 2482 в публичното пространство. Участието на ротарианци във връзка с проекта в предавания на национални медии, също дава възможност за представяне на целите и ценностите на Ротари и съответно подобряване на публичния ни имидж. Тази активност се подсилва и става устойчива и от присъствието на Ротарианци в Българските училища, университети и школи по време на учебния процес. Съвместната работа по проекта на Ротари клубовете с Ротаракт клубовете улеснява бъдещо приобщаване на младите ротарактори към ротари семейството. Проекта създава много възможности за лично участие на членовете на Ротари в кампанията 'Дай път на живота!' и насърчава приятелството между нас. За успешното изпълнение на предсроящата цел, а именно да интегрираме нашата учебна програма „Дай път на Живота!“ в националната образователна програма за 2019-2020 год. е необходимо да увеличим нашите усилия. С помощта на приятелски РК от региона ще се опитаме да популяризираме нашите разработки и в техните страни. Ние вярваме, че проекта „Дай път на Живота“ е кауза, която ни обединява за идеала за служба на обществото и създава приятелство на бизнесмени и професионалисти от България и чужбина. Христо Михайловски Ръководител Проект РК София

Период за осъществяване на проекта
2018-2023

Клубове, участващи в проекта
РК от дистрикт 2482

Начин на финансиране на проекта
средства събрани от Софииски РК

Сума на проекта
35 000 Лв.