Санитарен възел към Интернат за социално слаби деца с. Богданово

Проектиране и изграждане на двуетажна сграда от 140 кв.м. намираща се в Интерната за социално слаби деца в с. Богданово, община Нова Загора. Сградата включва: Първи етаж - пералня и сушилня; Втори етаж-бани и тоалетни за девойки и младежи. Помещенията са изцяло оборудвани с техника, санитарни възли и приспособления за използване. Санитарният възел обслужва около 140 деца на възраст от 7 до 15 години.

На откриването на проекта присъстваха ротарианци от РК Нова Загора и РК Джеферсън сити, както и кмета на с.Богданово и жители на селото.   Период за осъществяване на проекта
2004-2005

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
Клубни средства 10% РК Нова Загора - 90% РК Джеферсън Сити

Сума на проекта
30000 USD