DG1609 "Оборудване на коппютърна зала и осигуряване на безжична мрежа на територията на ППМГ Васил Левски гр.Смолян


Период за осъществяване на проекта
06/2017

Клубове, участващи в проекта
РК-Смолян

Сума на проекта
12875лева