Стипендии за талантливи ученици от Ротари клуб Нова Загора
През февруари 2018 г. Ротари клуб Нова Загора обяви създаването на фонд „Даровитите деца на Нова Загора”. Впоследствие клубът проведе конкурс за стипендианти сред средните училища в община Нова Загора. След проведеното състезание, стипендиите спечелиха следните талантливи ученици: Ивана Деянова Стамболийска и Дарина Константинова Христова – ученици в СУ „Христо Ботев”. Децата ще бъдат изпратени на летни школи в академията на Фондация „М.Балкански”, изцяло на издръжка от клуба. На редовна сбирка стипендиите връчи приятеля Иван Цветанов, а името на СУ „Христо Ботев” ги получи г-н Радомир Георгиев, член на училищното настоятелство.

Период за осъществяване на проекта
01-2018 -

Клубове, участващи в проекта
Ротари клуб Нова Загора