ЗА ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ
Изграждане на детска площадка за деца в неравностойно положение.Площадката ще е на площ 200кв.м.и ,кръгла и по средата ще е емблемата на Ротари. 5500щ.д.са дарени от РК Каролина,5000щ.д.от Д.5500 и 5000щ.д.са дарени от ротарианци на клуба .

Период за осъществяване на проекта
2009/2010

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
МГ

Сума на проекта
15500Щ.Д.