Доставка на 19 компютъра и 3 принтера за нуждите на училищата в община Поморие
Доставените 19 компютъра и 3 принтера бяха разпределени както следва: Община Поморие , Дирекция "Образование,култура и вероизповедания": ОУ "Хр. Ботев" с. Ахелой -1 бр. ОУ " Хр. Ботев" с. Горица - 1 бр. ОУ " Г. С. Раковски" с. Гълъбец - 1 бр. ОУ "Отец Паисий с. Страцин - 1бр. НУ " К. Величков" с. Габерово - 1бр. ОУ "Елин Пелин" с. Дъбник -1бр. ОУ "Хр. Ботев" гр. Поморие - 3бр. + 1бр. принтер Читалище "Просвета" гр. Поморие - 3 бр. + 1 бр. принтер Общински център за работа с деца гр. Поморие - 7 бр. + 1 бр. принтер Общо 19 компютъра и 3 принтера. Получаването на хуманитарната помощ стана чрез Агенцията за чуждестранна помощ, откъдето компютрите бяха транспортирани до гр.Поморие с любезното съдействие на кмета на Община Поморие - г-н Петър Златанов. Инсталирането на софтуер по компютрите и пускането в експлоатация се пое от Ротари клуб Поморие с помощта на Фирма "Унакс" - гр.Поморие - г-жа Петя Казакова-Йорданова.

Период за осъществяване на проекта
м.август - м.септември 2005

Начин на финансиране на проекта
Дарение чрез г-жа Кристин Дагуел от РК Хъл (Англия)

Сума на проекта
N/A