Преоборудване кухнята на ДМСГ Стара Загора в кухня майка.
С общите усилия на РК Борнхайм от Германия с Президент Юрген Краски за 2008,РК Ройвер от Холандия с Президент Крис Ван Зон за 2008 и по инициатива и активното участие на ППрезидент 1998/99 г.Николай Гаджев на РК Стара Загора,в мандатите на ППрезидент Тоньо Тонев за 2007/08, ППрезидент Николай Апостолов за 2008/09 и Президент Николай Шопов 2009/10 в ДМСГ/Дом за Медико Социални Грижи/ Стара Загора бе реализиран проект: "Преоборудване на кухнята на ДМСГ Стара Загора в кухня майка с оборудване от хром никелова стомана отговарящо на изискванията на системата НАССР за кухни в ЕС ". В комплекта оборудване са включени хладилни камери, фризери, газови печки, конвектомати, транжорни маси, посуда, стилажи и етажерки на обща стойност 70 000 евро. Срока за реализацията на проекта се проточи във времето поради изготвянето на проекто сметна документация и строителни книжа,а впоследствие и извършването на строитено ремонтни дейности и газификация с природен газ на дома, които приключиха в края на септември 2009 година и стана възможно монтирането на оборудването. Ефекта от дарението се изразява в икономията на средства за ток и природен газ,съкратено времетраене за подготовката на храната, увеличаване на приготвяните количества, подобряване осезателно на качествените показатели и разнообразяване на менюто и вида на ястията и внедряването на системата НАССЕР.

Период за осъществяване на проекта
01.05.2008 - 01.03.2010 г.

Клубове, участващи в проекта
Р

Начин на финансиране на проекта
собствени средства и дарения

Сума на проекта
70 000 евро