"" бяха намерени

Страници
«

» Какво е Ротари
» TRF
» ROTARY INSTITUTES
» Банкок 2012
» Текстове
» Графични материали, бланки
» Видео и аудио материали
» Шаблони за презентации
» Фондация Ротари
» 5 години Ротари клуб Хасково
» Семинар за обучение на дистриктния екип, 24 февруари 2007
» Посещение в РК Горна Оряховица, 23 юли 2007
» Посещение в РК Севлиево, 23 юли 2007
» Посещение в РК Велико Търново, 23 юли 2007
» Посещение в РК Габрово, 24 юли 2007
» Посещение в РК Шумен, 03 Септември 2007
» Посещение в РК Варна, 03 септември 2007
» Посещение в РК Попово, 05 септември 2007
» Дистриктна конференция 24 май 2008
» Посещение в РК Търговиюе, 05 септември 2007
» Посещение в РК Варна Галатея, 07 септември 2007
» Чартиране на РК Варна Евксиноград, 08 септември 2007
» Посещение в РК Бургас, 10 септември 2007
» Начало на ротарианската година 01 юли 2007
» Посещение в РК Поморие, 10 септември 2007
» Посещение в РК Бургас Приморие, 11 септември 2007
» Посещение в РК Несебър, 11 септември 2007
» Посещение в РК Созопол, 12 септември 2007
» Посещение в РК Бургас Пиргос, 13 септември 2007
» Посещение в РК Царево, 14 септември 2007

Страници
«