РОТАРИ ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ
Начало » Ротари България, Д2482 » РОТАРИ ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ

Ротари посланик на България


Борислав Къдреков ПДГ

Отличието “Ротари посланик на България, с изписване на английски “Rotary Ambassador of Bulgaria”, с което се отличават членове на не български Ротари клубове и чуждестранни граждани не Ротарианци и аналогичното за Ротарианци членове на български Ротари клубове и не ротарианци живеещи в България, което се изписва “Ротари посланик” се връчва на:
Ротарианци и не ротарианци за техните заслуги за популяризиране каузата на Дистрик 2482 към Ротари Интернешънъл (България) извън границите на България, чрез оказване на материална и нематериална подкрепа за реализиране на клубни проекти от клубовете на Д2482 и на самия Дистрикт.
Ротарианци членове на Д2482 и не ротарианци живеещи в България с принос за развитието на ротарианството в България и реализиране на проектите на Д2482 в служба на общността.
Предложенията за удостояване с отличието се изготвят от Ротари клубовете в Д2482 и се адресират до Дистрикт Гуверньора за настоящата ротарианска година, който ги одобрява.
Дистрикт Гуверньора и ПДГ имат право да предлагат ротарианци и не ротарианци за носители отличието.
Предложението се заявява чрез заявление по образец, които включва следните атрибути:
- Име на Предложения за носител на отличието
- Правилно изписване на името с български и латински букви за чуждите граждани
- За ротарианци: от кой дистрикт, клуб и държава са
- За не ротарианци: в качеството си на какви се явяват “Ротари посланик”
- Име на клуб или ДГ/ПДГ правещ предложението
- Описание с не повече от 150 знака поради какви заслуги на предлагания се прави предложението.


Отличието е авторска творба на ротарианеца Борис Донев от РК Благоевград- Център и изобразява Мадарския конник.
Връчва се заедно с Удостоверение/Certificate удостоверяващ притежанието му. На чуждите граждани се връчва и англоезично описание на най-разпространената теория за произхода на “Мадарския конник” и какво изобразява тази фигурална композиция.

Форма за номиниране