Лекция на Джон Кени в Сан Диего
Начало » 2009-2010 » Лекция на Джон Кени в Сан ДиегоБъдещето е във вашите ръце

Джон Кени
Президент 2009-10 на Ротари Интернешънъл

Като оглеждам залата около мен, виждам бъдещето: бъдещето на Ротари и бъдещето на 33 000 общности от почти всяко ъгълче на света. Виждам бъдещето и виждам надежда за едно по-добро бъдеще.

Преди деветдесет и шест години Пол Харис е казал на участниците в ротарианския конгрес през 1913 в Бъфало, Ню Йорк: “Много по-тежка задача е да бъдеш добър ротарианец днес, отколкото беше вчера; още по-тежка задача ще бъде утре, отколкото е днес.” Вие сте ротарианци и лидерите на Ротари за утрешния ден. Предизвикателството на Пол Харис към ротарианците от 1913 година сега е предизвикателство към вас.
Всяка година щафетата на лидерството в Ротари се предава на нов клас от ротариански лидери. Пол Харис я е предал на своите наследници, а те са я предавали, докато стигне до нас. Ние носим отговорност пред тях и пред всички ротарианци да бъдем справедливи на поста си и да защитим оказаното ни доверие.

И затова днес сме се събрали тук, в Сан Диего. Всички сте видяли банера, който гордо заявява целта ни тази седмица: “Влез, за да научиш, излез, за да служиш.”

Тук сме от всички части на света, за да споделим знания и опит. Тук сме, за да бъдем част от традицията на ротарианското ръководство, която свързва толкова много поколения — да внесем нови идеи и свеж ентусиазъм, да продължим да градим, като се уповаваме на постиженията на предшествениците си и да оставим по-добри дистрикти и по-силни клубове за онези, които ще дойдат след нас. Тук сме, тъй като вярваме в думите на поета Лонгфелоу, който пише: “Често преценяваме себе си по това, което сме способни да направим. Другите ни преценяват по онова, което сме направили.”

Когато се създава Ротари, преди 104, тя е създадена с една ясна идея: че хората с добър характер, интелигентност и морал, обединени биха могли да постигнат много по-големи неща, отколкото биха могли сами. Ротари никога не е била обща концепция; ние сме избирателни по отношение на това кого приемаме и така трябва да бъде. Ротарианците са и трябва да бъдат хора на определено ниво, хора с капацитет да вършат големи дела, с усета да ги вършат  умно и със силата на характера, за да ги вършат честно и добре.

 

Винаги съм мислел, че е важно да се има предвид това, че Ротари е организация на доброволци, състои се от хора, които сами по себе си са лидери. И затова, когато се обръщам към подобна аудитория, никога не съм смятал за подходящо да призовавам или изисквам. Всеки Ротари клуб е и трябва да бъде автономен; висшето ръководство на Ротари Интернешънъл съществува не за да контролира, а за да мотивира и напътства. Тук сме, за да служим на ротарианците и на Ротари клубовете по света. Както те ни възлагат доверието си, така и ние трябва да им възлагаме нашето доверие.

 

Като дистрикт гуверньори, вие навлизате в една от най-вълнуващите и удовлетворяващи години в живота си. Какво очакват дистриктите от вас? Първо и преди всичко те очакват и заслужават вашето ръководство. Вие сте лидерите на Ротари във вашите общности и като такива носите голяма отговорност. Носите отговорност пред президентите на клубовете във вашия дистрикт, тъй като клубът е най-важната част от Ротари. Всичко, което правим, всичко, което постигаме, започва в нашите клубове. Покажете ми добър президент на клуб и аз ще ви покажа добър клуб. Отговорността ви към дистриктите започва от тях. Също така носите отговорност да не забравяте, че точно както вие доброволно сте поели поста дистрикт гуверньора, така и всеки ротарианец във всеки клуб на вашия дистрикт доброволно е ротарианец. А когато работите с доброволци, не можете да издавате заповеди.

 

Така че от къде произлиза авторитетът ви? Той произлиза от личните ви способности да ръководите и вдъхновявате. Той произлиза от визията ви, от умението ви да слушате, от вашия такт и възможности за общуване. Ще имате уважението на останалите до степента, до която я спечелите чрез собственото си ръководство.

 

Бившият президент на САЩ Дуайт Д. Айзенхауер е казал: “Най-важното качество за ръководителя е безспорно почтеността. Без нея не е възможен истински успех.” Ние в Ротари знаем, че това е истина. И като ротарианци трябва да разгласяваме ценностите си, тъй като те са ценности, които можем да следваме в живота си.

 

На всеки един от вас предстои да стане дистрикт гуверньор. Но на пръво място вие всички сте ротарианци. Постовете в Ротари идват и си отиват с всяка ротарианска година, но ние, ротарианците, оставаме. Като ротарианци, всички ние носим отговорност за тази невероятна организация. Както е казал сър Исак Нютон, “Ако съм упял да видя по-надалече [от другите], то е защото съм стъпил на раменете на титани.” Всеки един от нас е стъпил на раменете на поколения ротарианци и наша отговорност е да определим бъдещето на Ротари.

 

Затова през 2009-10 темата ни ще бъде: Бъдещето на Ротари е във вашите ръце.

Тъй като бъдещето на Ротари няма да се оформи в централата на РИ в Еванстън — то ще се оформи във всеки един Ротари клуб. Тъй като от всеки един от нас — като ротарианци — зависи да направим необходимото да поддържаме Ротари силна. Тъй като ежедневните ни дейности и ежедневните ни решения са тези, които определят курса на Ротари за всички нас.

 

Бъдещето на Ротари е във вашите ръце.

Нямам намерение да въвеждам нови програми или да поставям нереалистични нови цели по отношение на членството за предстоящата ротарианска година. Просто ще разчитам на вас като отговорни ротариаци да следите в края на годината да имаме повече членове, които са направили всичките си плащания, отколко имахме в началото на годината. Ще разчитам на вас и да направите всичко възможно за наставничеството на най-новите ни членове, тъй като запазването на членския състав е не по-малко важно от набирането на нови членове.

 

В Ротари всичко започва и свършва с нашите клубове. Нашите клубове могат и наистина работят заедно, те работят чрез своите дистрикти, в сътрудничество с други клубове и дистрикти, както и с подкрепата на нашата Фондация. Но в края на краищата, което постигнем е свършено чрез силата на клубовете ни. Затова всеки клуб трябва да има автономността да служи където и както може да служи по най-добрия начин. Никой от нас няма правото да ограничава службата на клуба само до сферите, изброени по-горе, в рамките на дадена година.

 

Ние също така се стремим към приемственост в дейността ни, за да можем да продължим напред все по-успешно и по-успешно. Затова са нашите акценти, да насърчават Ротари клубовете да насочват работата си в широките сфери, където сме видяли най-голяма нужда и най-голяма полза от ротарианската дейност. Водата, здравеопазването и гладът, както и ограмотяването ще са акцентите ни за предстоящата година. През тази ротарианска година моля ротарианците навсякъде да продължават да се учат от опита ни и да се уповават на успехите ни. Моля всички ви да продължите да работите за здравето и благосъстоянието не само на децата, но и на техните семейства, както и на хората навсякъде по света.

 

Водата е първият ни актцент, тъй като е от първа необходимост за всеки мъж, жена и дете. Предполагам, че бихме могли да живеем без нефт, но никой от нас не може да оцелее без вода. Затова трябва да работим за осигуряването на чиста вода за онзи, при които тя липсва, както и да се грижим за безопасността на съществуващите запаси. Това е област, в която силно вярвам и последователно работя през последните 20 години. От личен опит ще ви обърна внимание, че проктите за водите трябва да включват и проекти, занимаващи се с хигиената, тъй като без съответната хигиена нашата добра работа лесно се проваля.

 

Здравеопазването и гладът са палатката, в която живее значителна част от нашата ротарианска служба. Не трябва да забравяме, че когато работим в тази сфера, ние всъщност работим и за по-голямата цел – мира, защото как би могло да има мир по света, когато толкова много хора ще се опитат да заспят довечера без да са се нахранили днес?

 

Също така ще се стремим да ограмотяваме, защото, както казва Нелсън Мандела, “Никоя държава не може да постигне успехи, ако бъдещите й лидери не са образовани.”

 

Ако очакваме Ротари да се впише подобаващо в 21-ви век, тя трябва да се справи с тези реални проблеми – водите, здравеопазването и глада и грамотността. Трябва да се стремим и към приемственост в предстоящите години, затова вашият Борд на директорите след консултация с клубовете и дистриктите, одобри Стратегическия план на Ротари Интернешънъл.

 

Планът е предназначен да засили и популяризира основните ценности на Ротари: (общественополезна) служба, приятелство, разнообразие, почтеност и лидерство. Служба, тъй като Безкористна служба е основното ни мото и причината, поради която сме тук. Приятелство, тъй като именно заради приятелството е създадена Ротари. То е също толкова актуално днес, колкото е било през 1905г.; Ротари ще има бъдеще само ако ротарианците очакват с нетърпение всяка клубна сбирка и всяко ротарианско събитие. Разнообразие, тъй като нашето разнообразие е нашата сила. Почтеност, тъй като, ако Ротари може да се определи с нещо, то това е постигането и запазването на виноко етични норми в бизнеса и в личния живот. Достойнството и честността на ротарианците е препоръчително и трябва да се прехвърлят в бизнес практиките ни и ежедневните ни дейности. Това трябва да се направи от всички, от всеки отделен ротарианец, защото, също както изграждането на репутация отнема цял живот, а само миг е достатъчен за сриването й, така и доброто име на всички ротарианци може да бъде опетнено от една шепа хора. Лидерство, защото, както Уинстън Чърчил е казал, „цената на величието е отговорността”. А отговорността за Ротари е ваша. Тъй като Бъдещето на Ротари е във вашите ръце.

 

Дали Ротари ще процъфтява или запада, дали службата ни ще означава много за мнозина или малко за малцина, дали за Ротари ще се говори с уважение или като за реликва от отминали времена — всичко това зависи от вас. Бъдещето на Ротари е във вашите ръце.

 

В Шотландия обичаме да казваме (аз обичам да цитирам): “Трябва да гледаме отвъд собствените ни местни работи.” Това означава, че трябва да гледаме отвъд собствения си дом и собствената ни общност. Трябва да гледаме отвъд собствените ни потребности и трябва да знаем, че нашата общност е всъщност само една от много други общности в една държава и държави в този свят.

 

Във всяка една от тези общности има много работа за свършване. Като ротарианци, ние няма да стоим като странични наблюдатели. Като ротарианци, ние ще приемем своята отговорност. Можем и трябва.

 

Скъпи приятели, очаквам да получа подкрепата ви, за да ми помагате да ръководя нашата чудесна организация по пътеката, която ни е постлана, към по-силна Ротари и по-добър, по-здрав и по-мирен свят. Не мога да го направя сам. Ще се нуждая от помощта ви. Зная, че няма да ме предадете, защото зная, че отдадено се грижите за нашата организация. Бъдещето на нашата организация е с вас.

 

Бъдещето на Ротари е във вашите ръце.

 

 

Членство

 

Донг Кърн Лий, Президент на РИ

 

За мен е удоволствие да бъда тук с вас днес, за да говорим относно целите за членството, поставени от Президента елект Джон за ротарианската година 2009-10.

 

Вече знаете колко важни са новите членове за Ротари. Новите членове са нашето бъдеще. Те са следващото поколение в ротарианското семейство. Трябва винаги да работим, за да привличаме по-квалифицирани мъже и жени в нашите клубове, за да сме сигурни, че ротарианското ни семейство продължава да расте. Не трябва да забравяме да насочваме вниманието си към новоприетите членове, за да могат те да се чувстват у дома си в нашите клубове — и да останат в тези клубове много щастливи и ползотворни години.

 

Всички ние знаем, че населението на света се увеличава много бързо. Световните потребности от служба също се увеличават. Но членството на Ротари не върви в крачка с тези потребности. Всъщност през последните пет години, чистия ни членски състав не се е увеличил значително, докато населението на света е нараснало с над 80 милиона само за последните 12 месеца.

 

Затова Президентът елект Джон ви предизвиква да популяризирате следните цели относно членството през предстоящата година:

 

• Минимално чисто увеличение на члеството с един член на клуб

 

• Запазване на членския състав – 80%

 

• Поне един нов клуб в дистрикт

 

Постигането на тези цели е от съществено значение за бъдещето на ротарианската дейност. Не можем да запазим дори настоящото си ниво на служба без да добавим значителен брой нови членове в клубовете си, както и нови клубове в дистриктите си. Всички трябва да работим за запазването на настоящите си членове, особено по-новите и по-младите.

 

Шестдесет процента от настоящото население на света е на възраст под 35 години. Въпреки това средната ротарианска възраст е доста по-висока. Възрастта ни е дала мъдрост и знания. Но ако нямаме по-млади членове, тази мъдрост и знания никога няма да бъдат предадени на следващите поколения.

 

Когато бях млад, бях пълен с идеи и енергия. Чувствах се готов да променя света. Знаех, че не мога да го направя сам. Но баща ми беше ротарианец. Той беше моят пример. Знаех какво е Ротари и какво може да постигне. Знаех, че като комбинирам работата си с тази на другите, бих могъл да направя истинска промяна, много повече отколкото някога бих могъл да постигна сам.

 

Затова се присъединих към Ротари. И животът ми никога повече не беше същият. Беше по-богат и по-добър във всяко едно отношение. Видях и направих толкова повече. Благодарение на Ротари, сега съм част от световна мрежа от доброволци и заедно ние променяме света.

 

Повечето млади професионалисти нямат предимството, което аз имах. Те не виждат Ротари в ежедневието си и не разбират възможностите, които Ротари може да предложи. Те имат талант и потенциал, но им липсва сферата за изява. Уменията им се пропиляват или в най-добрия случай се насочват в друга посока. Никога не са познали радостите и ползите от ротарианската служба. Това е ужасно. Тъй като толкова много млади хора се нуждаят от откриването на Ротари, ние в Ротари се нуждаем да привлечем млади хора в нашите клубове.

 

Те са бъдещите поколения от ротариански лидери. Те имат енергията да вдъхновяват и да обновят клубовете ни. Те ни напомнят защо сме тук и ни водят към нови нива на служба.

 

Светът ни е толкова богат и разнообразен. На нашата планета има безброй различни култури и общности. Във всяка от тях могат да се намерят нови ротарианци. Трябва да намерим хора, които са различни от нас и от членовете в нашите клубове. Защото това е пътят към по-силни клубове, с повече контакти и по-добър потенциал.

 

Колко международни проекти са стартирани, тъй като един член от клуба е от различен регион и знае за някоя необходимост там? Колко проекта са протекли гладко, къй тако един член има умение, което никой друг в клуба няма? Колко сме постигнали, тъй като един член в клуба е от различен произход или има различна професия? Нашето разнообразие ни дава сили. Позволява ни да направим повече. Трябва да го толерираме, за да може Ротари да процъфтява.

 

Затова Президентът елект Джон ви моли да работите в дистрикта си, за да се постигнат клубните цели за по-силно членство. Той ще помоли клубовете да увеличат процента на квалифицираните жени; да увеличат процента на квалифицираните професионалисти на възраст под 50 години; да доведат поне един бивш стипендиант или стипендианти по програма на Ротари Интернешънъл или Фондацията на Ротари; и да работят за увеличаването на разнообразието на членския състав във всички от нашите клубове.

 

Ротари има толкова много да предложи на света. Така както светът се разраства и се променя, така трябва и Ротари да се разраства и променя.

 

Президентът елект Джон ще разчита на всеки един от вас да доведе нови членове и да помогне за запазването на настоящите членове през предстоящата година. Аз също разчитам на вас да започнете основополагането на тази дейност от сега.

 

Погледнете клубовете във вашите дистрикти и вижте кои се разрастват и кои не. Вижте кои клубове губят членовете си и открийте защо. Тъй като запазването на членството е най-важната част от разширението на членския състав. Новите членове не са полезни за Ротари, ако не останат.

 

Говорете с настоящите дистрикт гуверньори във вашите дистрикти. Те са и ще бъдат важен ресурс за вас. Говорете с президентите на клубовете във вашите дистрикти — настоящите президенти и президентите елект. Проверете как вървят усилията им по отношение на членството. Попитайте пред какви предизвикателства са били изправени, за да знаете накъде да насочите усилията си през следващата година.

 

Преди всичко, всеки един от вас трябва да доведе по един нов член, така че когато кажете да другите да водят нови членове, ще бъдете по-убедителни. В Ротари ние знаем, че истинските лидери ръководят чрез личен пример. Само когато сами доведете нов член, ще можете да помолите другите да направят същото.

 

Зная, че с ваша помощ можем да увеличим членството на Ротари. С ваша помощ можем да Реализираме мечтите си днес и утре. Бъдещето е във вашите ръце.