Обръщение на президента на РИ Уилфрид Уилкинсън август 2007 г.
Начало » 2007-2008 » Обръщение на президента на РИ Уилфрид Уилкинсън август 2007 г.Обръщение на президента на РИ Уилфрид Уилкинсън 
  август 2007 г.

Август е месецът на членството в Ротари. На тази тема обръщаме внимание в началото на ротарианската година, защото тя е от основно значение за цялата организация.
         Често по време на клубни срещи разказвам как станах член. В началото след установяването си в Трентън, Онтарио, Канада, със съпругата ми не познавахме много хора. Редовно посещавахме църквата и организацията на скаутите с желание да установим контакти. Тогава ме поканиха на сбирка на Ротари клуб.
          Това е подходящо място за среща на хора със сходни идеали. Обсъдихме тази възможност с Джоан и двамата възприехме присъединяването към организацията като начин за нови запознанства и служба на обществото. Бях в началото на счетоводната си практика и виждах в Ротари възможност да привлека нови клиенти. Затова се отзовах на поканата за членство.
          Сега, четиридесет и пет години след решението ми да постъпя в Ротари, виждам, как то се отрази на начина ми на живот. Гордея се, че съм част от организация, посветила се на укрепване връзките между общностите, спасяване на живота, подобряване на здравето, създаване на по-добри възможности, и на това, светът да стане по-добър.
          Това, на което станах свидетел като лидер в Ротари, ме кара да се гордея, че съм ротарианец. Но да си горд не е достатъчно. Трябва да споделим гордостта си с колегите, приятелите и семейството и да търсим квалифицирани и достойни за членство мъже и жени.
          За всеки клуб, а и за организацията като цяло, привличането на ново поколение ротарианци  е от основно значение. В някои части на света клубовете се развиват добре и там се създават нови клубове. Но има и такива със застаряващи членове, които не полагат усилия за разширяване на членството. По този начин липсва приемственост, клубът престава да функционира и проектите остават недовършени.
          Всички ние знаем, че членството в Ротари е доброволно. То не трябва да бъде бреме, а удоволствие да споделяш удивителната сила на нашата организация.
          Затова призовавам тази седмица всички вие, горди ротарианци, да споделите Ротари с потенциални квалифицирани членове. Предложете поне един човек за членство. Ако бъде одобрен, го поканете в клуба, както са поканили мен и вас самите.