Привилегии на членството
Начало » Членство в Ротари » Привилегии на членствотоЧленството в клуб Ротари дава следните привилегии:

    * Общуване с хора, споделящи сходни с вашите идеали и ценности.
    * Уникална възможност да се служи на обществото, професионално усъвършенстване и способстване развитието на дружбата между народите.
    * Широки възможности за запознанства с видни представители на деловите кръгове и интеллигенция.
    * Участие в развлекателни програми по време на ежегодните заседания на клуба.
    * Възможност за общуване с други ротарианци по време на посещение на заседанията в други клубове Ротари.