Избор на ДГН 2016-2017
Начало » ПДГ Валентин Стоянов » Избор на ДГН 2016-2017УВАЖАЕМИ ПРЕЗИДЕНТИ, СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ НА РОТАРИ КЛУБОВЕ В Д2482,
 
На основание чл. 13.040.4 от Правилника на Ротари Интернешънъл (РИ), Ви уведомявам, че гласуването по пощата за  ДГН’2016/17 приключи.
От представеният ми протокол на Комисията по избора е видно, че общия брой на гласувалите клубове е 72 клуба, от които 5 с право на 2 гласа. При преброяването комисията е открила 4(четири) невалидни бюлетина.
 
От другите подадени валидни гласове(общо 73), мнозинството от гласовете (57) е получил ротарианеца Димитър Димитров от РК Пловдив-Филипопол, който е следващият ДГН(за ротарианската 2016/17 година) на Дистрикт 2482, България.
 
Всички бюлетини, ведно с протокола и документите на кандидатите се съхраняват от Председателя на Комисията по избора Митко Минев от РК Велико Търново в рамките на 15 дни след датата на изпращане на настоящото писмо. В този 15-дневен срок представител на който й да е от гласувалите клубове, може да ги разгледа. След изтичането на срока, съгласно записа в 13.040.4 от Правилника на Ротари Интернешънъл (РИ), бюлетините се унищожават.
 
Ваш в Ротари,
Валентин Стоянов, ДГ'2013/14