Ротарианска преса
Начало » Ротари Интернешънъл » Ротарианска пресаThe Rotarian - официалното списание на Ротари Интернешънъл. Основано през 1911 г.
Първоначално се издава на английски език.www.rotary.bg
Тираж: 2,500
Първи брой: 1995
Издател: Наско Начев

1 Gladston St.
BG-4000
Plovdiv, Bulgaria
Phone: 359-32-622-396
Fax: 359-32-628-770
Email: abn@rotary.bg
Език: Български
Обслужвани региони: България, Бивша Югославска република Македония, Сърбия