Предварителен ПЕТС, 16.септ.2017, Нова Загора
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » Предварителен ПЕТС, 16.септ.2017, Нова Загора

16 септември в Нова Загора за клубовете от зони 10, 11, 16 и 17