03.07.2018: Посещение на ДГ Веселин Димитров в РК Бургас Приморие
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 03.07.2018: Посещение на ДГ Веселин Димитров в РК Бургас Приморие

Ротари клуб Бургас Приморие, у дома. Клубът, към който принадлежи ДГ 2018-2019. Устойчив, деен, приятелска атмосфера.


Среща с борда на РК Бургас Приморие Среща с борда на РК Бургас Приморие
АДГ Д.Димитров и ПП Й.Костадинов АДГ Д.Димитров и ПП Й.Костадинов
ДГ и Президент от един и същи клуб ДГ и Президент от един и същи клуб
Камбана, молитва, химн - началото Камбана, молитва, химн - началото
Традиция Традиция
Членска карта за Дистрикт гуверньора Членска карта за Дистрикт гуверньора