09.07.2018 Посещение на дистрикт гуверньора в РК Поморие
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 09.07.2018 Посещение на дистрикт гуверньора в РК Поморие

Поморие е град, който знае за Ротари. ДГ Веселин Димитров се срещна с кмет на Поморие, Иван Алексиев.
Ротари клуб Поморие - традиия и приятелство. Двама ПАДГ са от този клуб: Огнян Граматиков и Петя Казакова. На срещата присъства иа ПДГ Красимир Ганчев