18.07.2018 Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Сливен
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 18.07.2018 Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Сливен

Ротари клуб Сливен е познат в града и региона като доверен партньор и надежден приятел в каузите с обществено значими цели. Приятелската организация в Града под сините камъни, спазваща принципите на Ротари, винаги се е стремяла да бъде символ на етика, хуманност и съпричастност към проблемите на голяма част от съгражданите си. Благодарение на добрите практики и опита, натрупан в голямото семейство на Ротари, клубът е осъществил проекти, положително оценени и радушно приети от хората в региона. При осъществяване на дейността си клубните членове и лидери винаги се осланят на финансова прозрачност и дисциплина, насоченост към младите хора , както и към изграждането и привличането на нови последователи.