24.07.2018 Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб Айтос и Ротари клуб Карнобат
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 24.07.2018 Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб Айтос и Ротари клуб Карнобат

Ротари клуб Айтос е сравнително млад клуб. За своите шест години се доказа като един от сериозните и стабилни клубове в България. Проектите, по които работи клубът, са ориетирани към: младежта, образованието, здравеопазването, социалните дейности, повишаване на професионалната квалификация, клубни мероприятия и опазване на културното и историческото наследство.

Ротари клуб Карнобат е създаден заедно с новия български дистрикт 2482 от група ентусиасти, водени от д-р Геоги Колев. В основата на дейноста на Ротари клуб Карнобат стои популяризирането на на РИ като световна организация от лидери професионалисти, готови да служат безкористно на обществото. Чрез своите инициативи клубът спомага за създаване на безопасна среда за живеене и спорт, за запазване историята на града, мотивация и подпомагане на изявени младежи в тяхното обучение и професионална реализация.