03.08.2018 Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб Банско Разлог
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 03.08.2018 Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб Банско Разлог

Активни и чаровни, смели като планината и гостоприемни като морски хора - това са ротарианците от РК Банско-Разлог. Традиционни събития, вечни приятелства и големи надежди за хората в общността. 

РК Банско-Разлог е чартиран през ноември 2003 година. Най-значимите проекти са осъществени на територията на общините Банско и Разлог, като особено внимание заслужава направеното в МБАЛ - Разлог. За успешно завършения проект на клуба, който снабди интензивния сектор на вътрешното отделение в МБАЛ Разлог с най-съвременно медицинско оборудване през 2012 година, РК Банско-Разлог беше определен за клуб №1 в Дистрикт 2482 България. 
През 2014 година РК Банско Разлог изпълни още един медицински проект, който спомага за навременна грижа за бъдещите майки и новородените в общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда. Отделението в МБАЛ Разлог разполага с нови монитори за едновременно наблюдение на жизнените показатели на майки и новородено, фетални монитори, централна компютърна система, кувьози, лампи за новородено, ултразвуков апарат, родилна маса и консумативи. Проектът е съвместно финансиран с 11клуба от САЩ, Унгария, Румъния, Гърция, Македония, и Общините Банско и Разлог. МБАЛ Разлог разполага с ново медицинско оборудване, което е еквивалент на медицинското оборудване в Университетските болници в САЩ и отговаря на най-съвременните изисквания за диагностика и наблюдение.
С тези проекти на РК Банско-Разлог се обслужват около 80 хил. души от общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда.