27 август 2018, Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб Раднево
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 27 август 2018, Среща на ДГ Веселин Димитров с ротарианците от Ротари клуб Раднево

Ротари клуб Раднево чрез обединяване на лица с различни професионални обществени и културни интереси, поощрява и развива идеала за развитие на обществото и осъществяване  на дейности изключителна в негова полза. Чрез поощряване на личните и приятелските връзки между членовете на клуба, в служба на обществения интерес, съблюдаваме правилата на висока етика и професионализъм, при упражняване на всяка професия и занятие. В полза на обществото провеждаме дейности, насочени към постигане на високи етични стандарти на всяка професия и занятие. Акцентираме на проекти, насочени към младото поколение, съхраняване и развитие на клубните традиции.
 


Среща с д-р Тенко Тенев, кмет на община Раднево Среща с д-р Тенко Тенев, кмет на община Раднево