06 септември 2018. Среща с Ротари клуб Несебър и кмета на Несебър - Николай Димитров
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 06 септември 2018. Среща с Ротари клуб Несебър и кмета на Несебър - Николай Димитров

Ротари Клуб Несебър е създаден през 2001г. През годините ние се стремим да поддържаме имидж на клуб, основаващ се на ротарианските принципи. Развиваме и обогатяваме нашата служба със социални и обществени дейности, реализираме успешни проекти, поддържаме активно Фондация Ротари. Във времето клубът се съхранява, обединява и развива с разнообрания ни начин на живот, със срещите, с празниците, с пътуванията. Връзките ни с другите Ротари клубове ни обогатява, създават се нови приятелства, обменяме опит и идеи.