13 септември 2018. Среща с Ротари клуб Казанлък и Николай Златанов - Председател на Общинския съвет
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 13 септември 2018. Среща с Ротари клуб Казанлък и Николай Златанов - Председател на Общинския съвет

13 септември 2018. Среща с Ротари клуб Казанлък и Николай Златанов - Председател на Общинския съвет в Казанлък.

Ротари клуб Казанлък вече 20 години е част от  глобалното семейство на Ротари Интернешънъл. През тези години членовете на клуба  изграждиха една истинска атмосфера на  приятелство  и реална  служба на обществото. Ротари клуб Казанлък е съпричастен с редица обществени, инфраструктурни и хуманитарни проекти в региона. Нашата основна насоченост е работата с младото поколение,  талантливите деца на Казанлък. Развиваме редица проекти, свързани с образованието и спорта. Името на Ротари клуб Казанлък е свързано с постиженията на стотици деца в национални и международни изяви - децата на Казанлък и бъдещето на България. Ротари клуб Казанлък е балансиран с личности от различни професионални сфери, които имат богат опит  и  ясна визия за  бъдещите си обществени ангажименти за безкористна служба.