18 септември 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Пловдив Пълдин
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 18 септември 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Пловдив Пълдин

Ротари клуб Пловдив-Пълдин се стреми към водеща позиция сред клубовете в България.
Членовете му поддържат имиджа на клуб, който отговаря напълно на изискванията за ефективност на Ротари клубовете - осъществява успешни проекти за служба, поддържа Фондация Ротари, развива социални и обществени дейности, изгражда и насърчава клубни лидери и обслужва правилно финансите си.
Клубът и поддръжниците му издигат обществената значимост на членството в Ротари като знак за съпричастност към общите идеи. Ротарианците от клуб Пловдив-Пълдин подкрепят и създават нови традиции, показвайки активната си позиция и отговорно отношение към всички инициативи на организацията с иделана цел.