27 септември 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Търговище
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 27 септември 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Търговище

Ротари клуб Търговище е чартиран на 30.11.2001 година. В него членуват 30 души. За изминалите години сме реализирали над 40 общозначими проекти, като се стараем да въвлечем в тяхната реализация много съмишленици, сред които местната власт, бизнес и граждански организации. Начинанията ни са били в под- крепа на майчино и детско здраве, културно- историческо наследство, туризъм, превенция и лечение на заболявания и др. Благодарение на разнообразието от професии идеите се случват с лекота. Проектите засега осъществяваме със собствени средства и дарителски акции, не сме участвали в грантови проекти, но с желание бихме работили.