26 септември 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Каварна
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 26 септември 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Каварна

Ротари клуб Каварна развива идеята за служба на обществото като организация на бизнесмени и специалисти, които осигуряват хуманитарна помощ. Членовете му се стремят да създават познанства като възможност да бъдат полезни и да служат. В клуба се поддържат високите етични норми в професионалното признание, както и стремежът на всеки ротарианец да защитава името на своята професия и да служи на общността. Ротари клуб Каварна има ежегоден принос към Фондация Ротари с вноски за ПолиоПлюс. В клуба цари невероятна приятелска атмосфера, която укрепва в съвместни празници, екскурзии, срещи с външни лектори. Признава се значимостта на всяко полезно мероприятие. Подкрепя се международното разбирателство и мирът чрез приятелство.