16 октомври 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Ловеч
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 16 октомври 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров с Ротари клуб Ловеч

Ротари клуб Ловеч е група от бизнесмени и специалисти, които с живота и делото си са свързани с град Ловеч. Нашите дейности се реализират основ-но в насоките: Поддържане на културно-исто-рическото и архитектурното наследство и под-крепа на талантливи деца.

Това е свързано с активната дейност на члено-вете на клуба в проекти от местно и национално значение. Поддържаме топли приятелски отношения с по-голяма част от Ротари клубовете в страната. Подпомагаме дейността им и се радваме на приятелска подкрепа от тяхна страна. В резултат от нашата дейност са изградени спортни съоръжения, проектирани са мостове, възстановени са исторически паметници. Реализирани са филми и театрални постановки. Издадени са исторически книги. Организирани са национални изложби, турнири. Всичко това сме направили заедно в името на един по-добър свят.