16 октомври 2018. Среща с областния управител на Ловеч - Георги Терзийски
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 16 октомври 2018. Среща с областния управител на Ловеч - Георги Терзийски

Георги Терзийски
Областен управител на Област Ловеч


Дата на раждане: 1 септември 1971 г.
Професия: Икономист, Юрист
Образование: Средно образование – ПМГ – Ловеч, Висше образование – УНСС, РУ „Ангел Кънчев”
Професионален път: Инспекторат на Агенция по заетостта 1996 г. – 2002 г., Главна инспекция по труда от инспектор до директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Ловеч 2002 г. – 2009 г., частен сектор – управление на предприятия за производство на метални изделия 2009 г.- 2014 г.