10 октомври 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров Ротари клуб Кърджали
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 10 октомври 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров Ротари клуб Кърджали

Ротари клуб Кърджали е чартиран през 1996 г. Двадесет години всеотдайна работа за Ротари. Водени от съзнанието, че светът ще стане по-хубаво място за живеене, РК Кърджали ежегодно си поставя цели и задачи в тази посока. Днес РК Кърджали е с изградени традиции и активно участие в местния обществен живот с отговорно отношение на членове-те му към всички планирани дейностти.

Освен благотворителните инициативи в полза на обществото, турнири, състезания, семинари и обучения, посещения на клубове от страната и чужбина, РК Кърджали поставя акцент върху работата с ФР, работата с Интеракт и Ротаракт клубовете, на които е спонсор. Важен приоритет на клуба е подобряване публичния си имидж и подкрепа дейностите за взаимопомощ между отделните членове . За развитието на клуба , членове-те се стремят към одобряване на клубната култура и финансова дисциплина следвайки една основна цел – разширяване приятелството с други клубове от страната и чужбина, безкористна служба в полза на общест-вото и вярност към хуманните идеи на Ротари.