12 октомври 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров Ротари клуб Смолян
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 12 октомври 2018. Среща на ДГ Веселин Димитров Ротари клуб Смолян

РК Смолян е един от първите клубове в България след възстановяване на ротарианството и вече повече от 20 години е важна част от общест-вения живот в Смолян и региона. Клубът осъществява устойчиви проекти за служба, на-сърчава приятелството в клуба и Дистрикта, поддържа Фондация Ротари, развива лидери на надклубно ниво. РК Смолян е спонсор на още два активни Ротари клуба, поддържа младежките програми Ротаракт и Интеракт. Клубът е побратимен с клубове от Турция, Румъния и Русия. РК Смолян работи активно по направленията: социални програми – подкрепа на децата в неравностойно социално положение, образователни програми – ежегодна студентска стипендия; проекти, свързани с грамотността, проекти в сферата на здравеопазването – профилактика на социално значими заболявания, превенция на детското и майчино здраве; международна дейност чрез побратимените клубове; с особена грижа клубът се отнася към развитието на Ротаракт и Интеракт, чрез развитието на младите поколения като достойни граждани и бъдещи лидери, съпричастни с обществените проблеми.