23 октомври 2018. Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Свищов
Начало » БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО. Галерия за 2018-2019 година. » 23 октомври 2018. Среща на дистрикт гуверньора с Ротари клуб Свищов

В навечерието на своята 20-годишнина Ротари клуб Свищов е с утвърдени традиции, добре развита клубна култура, отворен към иновации и нови партньорства с клубове от страната и чужбина. Освен стремеж към по-добра служба, клубът си поставя и цели като: Задълбочаване на мрежовото партньорство с Ротари клуб Александрия. Провеждат се огледални посещения в началото и в края на ротарианската година, участие в съвместни благотворителни проекти, балове за набиране на средства и др. Поддържане на Ротарианската гора. Тя е засадена по повод 100-годишнината на Ротари и възстановена частично и разширена през 2014/15 ротарианска година по повод 110-годишнината на Ротари; Подкрепа на проекти на Ротаракт и Интеракт, както и работа по развитие на лидерските умения, екологични проекти и др.