ПДГ Митко Минев 2019-2020
Начало » ПДГ » ПДГ Митко Минев 2019-2020

Дистрикт гуверньор Митко Минев,
Дистрикт Гуверньор на Дистрикт 2482 - България

Визитка:
Митко Марков Минев

Роден на 01.05.1955 във Велико Търново, Продължава да живее и работи в родния си град - старата столица на България, средище на духовност и символ на бъгарското достойнство
Женен с 2 деца - Рада и Катина. Има двама внука - Митко, правоприемник на името, и Денислав.
Контакти : rotaryminev@abv.bg; +359 888 922 062 (Viber or WhatsApp)

Има магистърска степен по право, със специализация - Наказателно право

Последните 28 години адвокат - собственик и управляващ съдружник на Адвокатско дружество;
преди това, 10 години следовател; преди това, две години съдия;

Обществена дейност:
10 год. Председател на градското дружество на Юристите в България;
От 2004 год. Член на РК Велико Търново, дистрикт 2482 България,
Паст президент2008/2009, паст Асистент ДГ-2009-2012, паст дистриктен церемониал майстор 2013-2018, Председател на Комитета „За младите поколения“-2018-2019г. член на Пол Харис обществото – PHS + 6;

Интереси
Ски/ туризъм/пътуване/четене на художествена литература.