Приемане на нови членове и отбелязване на новата ротарианска година - 27.06.2017

Начало » Ротари клуб Стара Загора-Берое » "Приемане на нови членове и отбелязване на новата ротарианска година - 27.06.2017"