Комитети


Подкомитет за Ротаракт


Председател: Гено Андреев


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Валентин Стоянов, MD

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Любен Атанасов


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Нина Митева, PHF-MD


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Пламен Минев PHF


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Анелия Дошева PHF+2

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Силвия Балинова


КОМИТЕТ ПО КЛУБНА ДЕЙНОСТ


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет по разширение на дистрикта


Председател: Наско Рафайлов

Подкомитет по обучение на ротарианците


Председател: Виолина Костова

Подкомитет по развитие на членския състав


Председател: Костадин Чаталбашев


КОМИТЕТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ


Председател: Петко Йовчев

Подкомитет за Интеракт


Председател: Илиян Йончев, PHF+

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Николай Николов


Комитет за Ротаракт и Интеракт


Председател: Асен Ангелов

Подкомитет за годишните вноски


Председател: Добромир Чернев PHF+1

Подкомитет за стипендиантите и възпитаниците


Председател: Мария Горанова, PHF 1+

Подкомитет за финансов одит


Председател: Христо Маврудиев PHF

Подкомитет за координация на спонсорството


Председател: Боряна Хинова PHF+8

Подкомитет за постоянните вноски и корпоративното членство


Председател: Стоил Костов

Подкомитет за определяне на дистрикт грантовете и фондовете


Председател: Мария Горанова, PHF 1+

Подкомитет за проекти по образованието


Председател: Драгомир Бояджиев PHF

Подкомитет за Ротари проекти за семейството


Председател: Маргарита Златарева


КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ


Председател: Иларио Астинов PHF+4
www: Александър Янев
Подпредседател: Александър Елинов
Комитет в служба на световната общност: Сотир Немов
Комитет за младежки обмен: Николай Николов
Комитет за младежки лидерски награди-RYLA: Вилислав Петров

Българо-гръцки комитет за приятелство


Председател: Симеон Кондов

Българо-израелски комитет за приятелство


Председател: Калчо Хинов PHF+8, MD

Българо-немски комитет за приятелство


Председател: Константин Крахтов
Съпредседател: Захарий Кръстев

Българо-румънски комитет за приятелство


Председател: Тошка Янева PHF+2

Българо-руски комитет за приятелство


Председател: Любозар Фратев

Българо-сръбски комитет за приятелство


Председател: Илия Цветичев

Българо-френски комитет за приятелство


Председател: д-р Николай Болтаджиев

Българо-турски комитет за приятелство


Председател: Светломира Генева