Комитети


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Атанас Атанасов

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Георги Деликостадинов PHF


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Любен Атанасов


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Боряна Хинова PHF+8

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Иларио Астинов PHF+4


ПРОГРАМИ НА ДИСТРИКТА


Председател: Николай Шушков

Програма на дистрикта - Служба в общността


Председател: Наско Рафайлов

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Илия Цветичев


КОМИТЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Здравко Личев, PHF+1

Подкомитет Професионален обмен – (екипи за проф.обучение – ЕПО - VVT;ГОО)


Председател: Веселин Димитров - MD PHS

Подкомитет в служба на световната общност


Председател: Костадин Чаталбашев

Подкомитет Стипендианти на Ротари за мир


Председател: Атанас Атанасов

Подкомитет по разширение на дистрикта


Председател: Любомир Господинов,PHF+2


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Капка Войнска

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Мария Янчева

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Динко Димитров

Младежко професионално развитие


Председател: Драгомир Бояджиев PHF

Подкомитет Субсидии и проекти


Председател: Мария Горанова, PHF 1+

Поддръжка (Stewardship)


Председател: Нина Лискова


КОМИТЕТ ПО ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ


Председател: Милчо Боров

Подкомитет за финансов одит


Председател: Нина Лискова

Подкомитет за координация на спонсорството


Председател: Боряна Хинова PHF+8