КомитетиПРОГРАМИ НА ДИСТРИКТА


Председател: Николай Шушков

Комитет Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Илия Цветичев

Международна служба ( International Service )


Председател: Здравко Личев, PHF+1

Подкомитет Служба на общността


Председател: Наско Рафайлов

Подкомитет Професионален обмен – (екипи за проф.обучение – ЕПО - VVT;ГОО)


Председател: Веселин Димитров - PHS

Подкомитет в служба на световната общност


Председател: Костадин Чаталбашев

Подкомитет по разширение на дистрикта


Председател: Любомир Господинов,PHF+2


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Капка Войнска

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Георги Деликостадинов PHF

Младежко професионално развитие


Председател: Драгомир Бояджиев PHF

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Мария Янчева

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Динко Димитров - PHS


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Атанас Атанасов


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Боряна Хинова PHF+8


КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Иларио Астинов PHF+4


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Любен Атанасов

Подкомитет Стипендианти на Ротари за мир


Председател: Атанас Атанасов

Подкомитет Субсидии и проекти


Председател: Мария Горанова, PHF 1+

Поддръжка (Stewardship)


Председател: Нина Лискова


КОМИТЕТ ПО ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ


Председател: Милчо Боров

Подкомитет за финансов одит


Председател: Нина Лискова

Подкомитет за координация на спонсорството


Председател: Боряна Хинова PHF+8