КомитетиПРОГРАМИ НА ДИСТРИКТАКомитет Служба в общността


Председател: Пламен Каменов
член: Пенка Златанова
член: Симеон Симеонов

Комитет Професионална служба


Председател: Людмил Икономов, PHF+3
член: Радка Стаменова

Комитет Ротариански групи за действие (Rotarian Action Groups)


Председател: Георги Деликостадинов PHF

Комитет Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)


Председател: Стефан Стоянов

Комитет Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Ирена Бонева

Ротариански приятелски обмен (Rotary Friendship Exchange )


Председател: Евгени Макавеев PHF

Международна служба ( International Service )


Председател: Владимир Канев


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Капка Войнска

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Веселин Димитров - PHS

Подкомитет за Интеракт


Председател: Светослав Събков

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Невяна Янкова

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Динко Димитров - PHS

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Александър Василев


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Атанас Атанасов


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Мая Владимирова Григорова


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Юрий Проданов


КОМИТЕТ ЗА РОТАРИАНСКА ИНФОРМАЦИЯ


Председател: Стоянка Георгиева
член: Драгомир Кулезич, PHF
член: Пламен Иларионов


КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Нина Митева, PHF+
член: Ася Асенова
член: Александър Гурари, PHF


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Огнян Граматиков PHF+1

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
: Недялка Росенова

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Константин Стоянов, PHF

Администриране и контрол на грантовете


Председател: Нина Лискова

Екип за професионално обучение (VTT)


Председател: Мария Горанова, PHF 1+

Координатор за общество на Пол Харис


Председател: Валентин Стоянов, MD

Подкомитет Постоянен фонд


Председател: Борислав Михайлов

Подкомитет Енд Полио


Председател: Иван Дончев

Подкомитет Стипендианти на Ротари за мир


Председател: Даниела Диманова


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Милчо Боров


КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С АЛУМНИ ОБЩНОСТТА


Председател: Биляна Бурова-Христова


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Нина Митева, PHF+
член: Иларио Астинов PHF+4
член: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН АРХИВ


Председател: Иларио Астинов PHF+4


КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИЯ НА ДГН


Председател: Нина Митева, PHF+
член: Валентин Стоянов, MD
член: Иларио Астинов PHF+4
член: Атанас Атанасов
член: Анелия Дошева PHF+2
член: Красимир Ганчев