Комитети


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Атанас Атанасов

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Веселин Димитров - MD PHS


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Огнян Граматиков PHF+1

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Петя Казакова-Йорданова PHF+2

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Константин Стоянов, PHF

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Нина Лискова

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Иван Дончев


КООРДИНАТОР ЗА ОБЩЕСТВО НА ПОЛ ХАРИС


Председател: Валентин Стоянов, MD

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Александър Василев


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Юрий Проданов

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Милчо Боров


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD

КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ПРИЯТЕЛСКИ ОБМЕН


Председател: Евгени Макавеев PHF


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Нина Митева, PHF-MD
член: Ася Асенова
член: Александър Гурари, PHF

Програма на дистрикта - Служба в общността


Председател: Пламен Каменов
член: Пенка Златанова
член: Симеон Симеонов

Програма на дистрикта - Професионална служба


Председател: Людмил Икономов, PHF+3
член: Радка Стаменова

Програма на дистрикта - Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)


Председател: Стефан Стоянов

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Ирена Бонева

Програма на дистрикта - Ротариански групи за действие (Rotarian Action Groups)


Председател: Георги Деликостадинов PHF


КОМИТЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Владимир Канев

Подкомитет Екип за професионално обучение (VTT)


Председател: Мария Горанова, PHF 1+

Подкомитет Стипендианти на Ротари за мир


Председател: Даниела Диманова

Подкомитет за създаване на дигитален архив на дистрикта


Председател: Иларио Астинов PHF+4


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Капка Войнска

Подкомитет за Интеракт


Председател: Светослав Събков

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Невяна Янкова

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Динко Димитров


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Мая Владимирова Григорова


КОМИТЕТ ЗА РОТАРИАНСКА ИНФОРМАЦИЯ


Председател: Стоянка Георгиева
член: Драгомир Кулезич, PHF
член: Пламен Иларионов

Подкомитет Постоянен фонд


Председател: Борислав Михайлов

Подкомитет Енд Полио


Председател: Иван Дончев


КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С АЛУМНИ ОБЩНОСТТА


Председател: Биляна Бурова-Христова


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Нина Митева, PHF-MD
член: Иларио Астинов PHF+4
член: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИСИЯ ПО НОМИНАЦИИТЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР


Председател: Нина Митева, PHF-MD
член: Валентин Стоянов, MD
член: Иларио Астинов PHF+4
член: Атанас Атанасов
член: Анелия Дошева PHF+2
член: Красимир Ганчев