Комитети


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Атанас Атанасов
член: Лалю Драголов
член: Борислав Стоянов Къдреков
член: Катя Цигорийна
член: Диан Йотов
член: Петър Радушев
член: Николай Шопов,PHF+1
член: Антон Томчев PHF+1

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Надежда Белчева


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Нина Митева, PHF-MD

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Александър Ангелов

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Виолина Костова
член: Росица Баева
член: Тодор Стоянов Демирков PHF+1

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Константин Стоянов, PHF
член: Георги Аларгов
член: Валери Караманов PHF

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Роза Ташева

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Иван Дончев
член: Владимир Гончев
член: Георги Манев


КООРДИНАТОР ЗА ОБЩЕСТВО НА ПОЛ ХАРИС


Председател: Валентин Стоянов, MD

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Александър Василев


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Гавраил Гавраилов
член: Юрий Проданов
член: Ива Григорова
Консултативен съвет: Анелия Дошева PHF+2
Консултативен съвет: Наско Начев
Консултативен съвет: Бойка Велкова
Консултативен съвет: Спас Попов
Консултативен съвет: Михаил Ванчев
Консултативен съвет: Стелиана Колева
Консултативен съвет: Димо Дешев, PHF

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев
лектор: Красимир Ганчев


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Нина Лискова
Финансов одит: Иван Зонков


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Спас Попов
член: Христо Иванов
член: Красимир Давчев
член: Валентина Николова-Алексиева

КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ПРИЯТЕЛСКИ ОБМЕН


Председател: Мая Владимирова Григорова
член: Мария Илиева
член: Пламен Георгиев
член: Даниел Илиев


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD

Програма на дистрикта - Служба в общността


Председател: Мая Владимирова Григорова
Член: Антон Лалов

Програма на дистрикта - Професионална служба


Председател: Людмил Икономов, PHF+3
член: Александър Лазаров
член: Динчер Ибрям
член: Димо Владимиров Димов, PHF
член: Ангел Иванов Ангелов , PHF

Програма на дистрикта - Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)


Председател: Стефан Стоянов

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Ирена Бонева
Член: Мария Димова
Член: Николай Шушков
Член: Стоян Ангелов PHF+1
Член: Явор Асенов

Програма на дистрикта - Ротариански групи за действие (Rotarian Action Groups)


Председател: Георги Деликостадинов PHF
член: Ангел Иванов Ангелов , PHF
член: Веселин Павлов
член: Дора Левтерова - Гаджалова
член: Любозар Фратев


КОМИТЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Владимир Канев
член: Любозар Фратев
член: Антоанета Попова
член: Кирил Москов

Квалификация и обучение на клубовете


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет Екип за професионално обучение (VTT)


Председател: Маргарита Богданова
член: Михаил Сугарев

Подкомитет Ротариански приятелства за мир (Rotary Peace Fellowship)


Председател: Снежана Дончева

Подкомитет за създаване на дигитален архив на дистрикта


Председател: Иларио Астинов PHF+4


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Веселин Димитров - MD PHS


КОМИТЕТ ЗА МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Веселин Димитров - MD PHS

Подкомитет за Интеракт


Председател: Бояна Банкова
член: Елена Попова
член: Йордан Алексиев
член: Дани Еринина
член: Румен Илиев
ДИП: Бетина Стефанова

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Невяна Янкова

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Динко Димитров


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Анелия Дошева PHF+2
член: Йонко Гергов
член: Стоил Костов
член: Панайот Панайотов

Младежки обмен по проекти за служба


Председател: Кристин Гайдаров


КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С АЛУМНИ ОБЩНОСТТА


Председател: Капка Войнска


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD
член: Илиан Маджаров
член: Нина Митева, PHF-MD
член: Емил Коцев


КОМИСИЯ ПО НОМИНАЦИИТЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР


Председател: Димитър Димитров - PHF MD