Комитети


Програма на дистрикта - Служба в общността


Председател: Мая Владимирова Григорова

Програма на дистрикта - Професионална служба


Председател: Людмил Икономов, PHF+3

Програма на дистрикта - Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)


Председател: Стефан Стоянов

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Ирена Бонева

Програма на дистрикта - Ротариански приятелски обмен (Rotary Friendship Exchange )


Председател: Борислав Стоянов Къдреков

Програма на дистрикта - Ротариански групи за действие (Rotarian Action Groups)


Председател: Георги Деликостадинов PHF


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Атанас Атанасов


КОМИТЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Иларио Астинов PHF+4


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Нина Митева, PHF+

Квалификация и обучение на клубовете


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Александър Ангелов

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Константин Стоянов, PHF

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Виолина Костова

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Иван Дончев

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Роза Ташева

Подкомитет Екип за професионално обучение (VTT)


Председател: Маргарита Богданова

Подкомитет Ротариански приятелства за мир (Rotary Peace Fellowship)


Председател: Снежана Дончева


КООРДИНАТОР ЗА ОБЩЕСТВО НА ПОЛ ХАРИС


Председател: Веселин Димитров - PHS


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Анелия Дошева PHF+2

Подкомитет за създаване на дигитален архив на дистрикта


Председател: Милчо Боров


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Веселин Димитров - PHS

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Надежда Белчева

Подкомитет за Интеракт


Председател: Бояна Банкова

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Невяна Янкова

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Динко Димитров - PHS
Член: Светослав Събков

Контакт за обмен в служба на новите поколения


Председател: Петя Казакова-Йорданова PHF+2

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Александър Василев


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Димитър Димитров - PHF MD

ГЛОБАЛНИ РОТАРИ НАГРАДИ


Председател: Огнян Граматиков PHF+1

ЛИДЕРСКИ ИНСТИТУТ


Председател: Любен Атанасов

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Валентин Стоянов, MD
лектор: Митко Минев
лектор: Борислав Стоянов Къдреков
лектор: Елена Първанова


КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С АЛУМНИ ОБЩНОСТТА


Председател: Капка Войнска


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Пламен Цветков - PHS


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Нина Лискова
Касиер на дистрикта 2018-2019: Таня Карабашева PHF+1


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Емил Коцев


КОМИСИЯ ПО НОМИНАЦИИТЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР


Председател: Емил Коцев


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Емил Коцев