Комитети


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Нина Митева, PHF-MD

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Веселин Николов, PHF
Член: Васил Демирев, PHF
Член: Теодора Вълканска
ДРП: Маргарит Делчев


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Виолина Костова

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Александър Ангелов
Бъдещ председател на Подкомитета за 2019-2020 г.: Ани Христова

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Стоил Костов

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Константин Стоянов, PHF

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Роза Ташева

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Емил Коцев


КООРДИНАТОР ЗА ОБЩЕСТВО НА ПОЛ ХАРИС


Председател: Веселин Димитров - MD PHS

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Ивайло Миленов Фичев


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Анелия Дошева PHF+2
член: Ивайло Миленов Фичев
член: Ивайло Кънчев Донев
член: Лиляна Савова
член: Катя Касабова
член: Георги Манев
член: Силвия Балинова
Издател на списанието Ротари на Балканите: Наско Начев, MD
Асистент зонален координатор по публичен имидж: Ина Агафонова PHF+2

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Валентин Стоянов, MD


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Нина Лискова


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Динко Димитров

КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ПРИЯТЕЛСКИ ОБМЕН


Председател: Борислав Стоянов Къдреков


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Веселин Димитров - MD PHS


Координатор на международните комитети (ICC)


Председател: Калчо Хинов PHF+8, MD

Програма на дистрикта - Служба в общността


Председател: Славчо Лачинов

Програма на дистрикта - Професионална служба


Председател: Капка Войнска

Програма на дистрикта - Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)


Председател: Стефан Стоянов

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Антон Томчев PHF+1

Програма на дистрикта - Ротариански групи за действие (Rotarian Action Groups)


Председател: Христо Трънчев PHF


КОМИТЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Владимир Канев

Квалификация и обучение на клубовете


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет Екип за професионално обучение (VTT)


Председател: Маргарита Богданова

Подкомитет Ротариански приятелства за мир (Rotary Peace Fellowship)


Председател: Снежана Дончева

Подкомитет за създаване на дигитален архив на дистрикта


Председател: Милчо Боров


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Митко Минев

Подкомитет за Интеракт


Председател: Бояна Банкова
Михаил Михайлов: Михаил Михайлов

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Мая Владимирова Григорова

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Светослав Събков

Контакт за обмен в служба на новите поколения


Председател: Петя Казакова-Йорданова PHF+2


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Димитър Димитров - PHF MD

ГЛОБАЛНИ РОТАРИ НАГРАДИ


Председател: Огнян Граматиков PHF+1

ЛИДЕРСКИ ИНСТИТУТ


Председател: Любен Атанасов


КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С АЛУМНИ ОБЩНОСТТА


Председател: Спас Попов


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Веселин Димитров - MD PHS


КОМИСИЯ ПО НОМИНАЦИИТЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР


Председател: Веселин Димитров - MD PHS