Комитети


КОМИСИЯ ПО НОМИНАЦИИТЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР


Председател: Митко Минев


ПРОГРАМА НА ДИСТРИКТА- ПРОФЕСИОНАЛНА СЛУЖБА


Председател: Капка Войнска


ПРОГРАМА НА ДИСТРИКТА-СЛУЖБА В ОБЩНОСТТА


Председател: Славчо Лачинов


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Стоянка Георгиева


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Митко Минев


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Митко Минев