Комитети


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Нина Митева, PHF-MD

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Даниел Маринов,PHF+1


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Виолина Костова

Подкомитет за набиране на средства


Председател: Ани Христова
Член на комитета: Михаил Сугарев
Вероника Боцова:
Член на комитета: Галин Вълчев Карагьозов

Подкомитет Дистриктни грантове


Председател: Стоил Костов

Подкомитет Глобални грантове


Председател: Мирослав Генов

Подкомитет Администриране и контрол на грантовете


Председател: Недялка Росенова

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Александър Ангелов


КООРДИНАТОР ЗА ОБЩЕСТВО НА ПОЛ ХАРИС


Председател: Веселин Димитров - MD PHS

Офицер по опазване на сигурността на младите хора


Председател: Ана Шопова


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Стоянка Георгиева
Заместник председател и връзки с медиите:: Михаил Тачев, PHF+2
Визуална идентичност: Пламен Иларионов
Подкомитет за създаване на дигитален архив на дистрикта: Красимир Веселинов
Подкомитет за управление и усъвършенстване на дистриктния сайт: Любомир Господинов,PHF+2
Интернет присъствие: Гергана Георгиева
Интернет присъствие: Динко Атанасов, PHF+2
Интернет присъствие: Никола Минков
Интернет присъствие: Димитър Aкъллиев
Интернет присъствие: Галин Вълчев Карагьозов
Класически медии: Десислава Тончева
Дистриктен бюлетин: Пламен Цветков - PHS
Дистриктен бюлетин: Митко Минев
Дистриктен бюлетин: Цвятко Кадийски

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Валентин Стоянов, MD
Заместник председател: Емил Коцев
член: Маргарита Богданова
член: Пламен Прокопиев, PHF
член: Теодора Вълканска

ПОДКОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЕКИПА НА ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев


ФИНАНСОВ КОМИТЕТ


Председател: Ивайло Миленов Фичев


КОМИТЕТ ПО ПРАВИЛАТА И ПРОЦЕДУРИТЕ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Калоян Ганев, PHF+1

КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ПРИЯТЕЛСКИ ОБМЕН


Председател: Борислав Стоянов Къдреков


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Митко Минев


Координатор на международните комитети (ICC)


Председател: Калчо Хинов PHF+8, MD

Програма на дистрикта - Служба в общността


Председател: Славчо Лачинов

Програма на дистрикта - Професионална служба


Председател: Капка Войнска

Програма на дистрикта - Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)


Председател: Десислава Василева PHF

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Антон Томчев PHF+1

Програма на дистрикта - Ротариански групи за действие (Rotarian Action Groups)


Председател: Мая Владимирова Григорова


КОМИТЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Маргарита Богданова

Квалификация и обучение на клубовете


Председател: Красимир Ганчев

Подкомитет Екип за професионално обучение (VTT)


Председател: Константин Стоянов, PHF

Подкомитет Ротариански приятелства за мир (Rotary Peace Fellowship)


Председател: Жечко Балабанов

Подкомитет Стипендианти на Ротари за мир


Председател: Жечко Балабанов


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Бояна Банкова

Подкомитет за Интеракт


Председател: Христо Трънчев PHF

Подкомитет за младежки лидерски награди (RYLA)


Председател: Мария Янчева

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Светослав Събков

Контакт за обмен в служба на новите поколения


Председател: Петя Казакова-Йорданова PHF+2


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Димитър Димитров - PHF MD

ГЛОБАЛНИ РОТАРИ НАГРАДИ


Председател: Огнян Граматиков PHF+1

ЛИДЕРСКИ ИНСТИТУТ


Председател: Любен Атанасов, MD


КОМИТЕТ ЗА РАБОТА С АЛУМНИ ОБЩНОСТТА


Председател: Спас Попов


КОМИТЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ


Председател: Митко Минев


КОМИСИЯ ПО НОМИНАЦИИТЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР


Председател: Митко Минев