Комитети


КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


Председател: Костадин Чаталбашев

Подкомитет за Ротаракт


Председател: Георги Деликостадинов PHF


КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ


Председател: Красимир Ганчев
Заместник председател: Нина Митева, PHF-MD
Заместник председател: Огнян Граматиков PHF+1

Подкомитет “Полио Плюс”


Председател: Любен Атанасов


КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ


Председател: Боряна Хинова PHF+8

КОМИТЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТРИКТА


Председател: Любен Атанасов


КОМИТЕТ ЗА ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ


Председател: Димитър Димитров - PHF MD


КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КОНГРЕСА НА РИ


Председател: Валентин Стоянов, MD


ПРОГРАМИ НА ДИСТРИКТА


Председател: Емил Коцев

Програма на дистрикта - Служба в общността


Председател: Христо Михайловски

Програма на дистрикта - Ротариански приятелства по интереси ( Rotary Fellowships )


Председател: Силвия Балинова


КОМИТЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА


Председател: Здравко Личев, PHF+1

Подкомитет Професионален обмен – (екипи за проф.обучение – ЕПО - VVT;ГОО)


Председател: Веселин Димитров - MD PHS

Подкомитет Стипендианти на Ротари за мир


Председател: Атанас Атанасов
Член: Димитрина Никифорова
Член: Даниела Диманова


КОМИТЕТ В СЛУЖБА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


Председател: Капка Войнска

Подкомитет за младежки обмен


Председател: Динко Димитров


КОМИТЕТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ДИСТРИКТА


Председател: Наско Рафайлов
член: Стефко Русев

Подкомитет Постоянен фонд


Председател: Петя Казакова-Йорданова PHF+2


КОМИТЕТ ПО ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ


Председател: Нина Митева, PHF-MD

Подкомитет за координация на спонсорството


Председател: Боряна Хинова PHF+8

Подкомитет Проекти (грантове)


Председател: Мария Горанова, PHF 1+