Координатор на международните комитети (ICC)

Калчо Хинов PHF+8, MD