Програма на дистрикта - Ротари общностни корпуси (Rotary Community Corps)

Десислава Василева PHF

» Ръководство РОК
» Брошура РОК
» Стандартна Конституция РОК
» Правилник РОК
Година 2019–2020
Президент РИ: Марк Даниъл Малоуни
ДГ 2019-20: Митко Минев
ДГЕ 2020-21: Илиян Николов

Комитет Ротари общностни корпуси (РОК) Програма 2019-20

Основни приоритети на Комитета
1. През 2019-20 ротарианска година, основен акцент в дейността на комитета ще бъде повишаване на информираността на клубовете или по-скоро запознаването им с програмата Ротари общностни корпуси.
Предвид факта, че до момента в дистрикта има само един РОК, ще насочим усилия към запознаване на клубовете с гъвкавия модел на РОК, с помощта на който могат да се мобилизират доброволци от всички слоеве на обществото и какви възможности за проекти и работа в полза на общността разкрива тази програма на Ротари Итернешънъл.
Ще положим усилия да запознаем ротарианците с ползите да идентифицират подходящи активисти сред жителите в определена общност и обединявайки ги да създадат корпус от не-ротариаци, които да бъдат гъвкави партньори на Ротари.
За момента имаме възможност да представяме добри примери за проекти на Ротари общностни корпуси от други държави, но сме уверени, че още през предстоящата година, вече ще запознаваме клубовете в дистрикта с проекти и дейности на поне 3 Ротари общностни корпуса в нашия дистрикт.

2. Интензивна работа с членовете на РОК Факултета в гр. София в посока развитие на дейността на корпуса в местната общност, както и подготовката на проекти. Популяризиране дейността на РОК сред общността и Ротари клубовете.
В заключение на този първи годишен план на Комитета за Ротари общностни корпуси, бих искала да декларирам готовност и жалание да развием тази програма като една нова, допълнителна перспектива за Дистрикт 2482 за разширяване дейността и популярността на Ротари в България.

Изготвил: Десислава Василева
Комитет Ротари общностни корпуси
РК София-Сердика