КОМИТЕТ ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ ИСТОРИЯТА НА РОТАРИ БЪЛГАРИЯ (1989- 2007/СЛЕД 2007)

Симеон Кондов