КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ

 
Гавраил Гавраилов


Юрий Проданов


Ива Григорова


Анелия Дошева PHF+2


Наско Начев


 
Бойка Велкова


Спас Попов


 
Михаил Ванчев


 
Стелиана Колева


Димо Дешев, PHF