КОМИТЕТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ

Стоянка Георгиева

Заместник председател и връзки с медиите: Михаил Тачев, РК Нова Загора

Визуална идентичност: Пламен Иларионов, РК Габрово

Екип на дистриктния бюлетин: Митко Минев, Пламен Цветков, Цвятко Кадийски

Михаил Тачев, PHF+2


Пламен Иларионов


Красимир Веселинов


Любомир Господинов,PHF+2


 
Гергана Георгиева


Динко Атанасов, PHF+2


Никола Минков


Димитър Aкъллиев


Галин Вълчев Карагьозов


Десислава Тончева


Пламен Цветков - PHS


Митко Минев


Цвятко Кадийски