Подкомитет Нови клубове в Дистрикта

Борислав Стоянов Къдреков

» Писмо от председателя на комитета, януари.2019